Luật Doanh nghiệpPháp lýPL cần biết

Chính sách mới – Chính sách Lương có hiệu lực thi hành từ tháng 7.2018

Nhiều chính sách mới, chính sách lương sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 7.2018. Xin giới thiệu một số nội dung đáng chú ý để bạn đọc theo dõi và thực hiện đúng: 5 điều kiện được hưởng án treo, bán hàng đa cấp phải được đào tạo về pháp luật, tăng lương hưu – lương cơ sở – lương thưởng, được khuyến mãi, giảm giá đến 100%, phí phôtô tài liệu cơ quan nhà nước…

Ủy quyền tham gia tố tụng

Pháp nhân có quyền ủy quyền cho pháp nhân hoặc cá nhân khác khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án để giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Cá nhân, pháp nhân được ủy quyền cũng được ủy quyền lại cho pháp nhân, cá nhân khác tham gia tố tụng nếu được bên ủy quyền đồng ý bằng văn bản.

(Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa, có hiệu lực thi hành từ 1-7 đến ngày 15-8-2022-ngày Nghị quyết 42/2017QH14 hết hiệu lực quy định)

Được dùng smartphone sao chụp hồ sơ, tài liệu

Việc yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp được thực hiện trong trường hợp nhiều người trong tổ chức có cùng yêu cầu tiếp cận đối với thông tin giống nhau. Tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cử người đại diện để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin.Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin phải có đầy đủ các nội dung sau: Họ, tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và lý do, mục đích của từng người yêu cầu.

Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp văn bản, hồ sơ tài liệu; bố trí địa điểm đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép, chụp thông tin để cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan; bố trí thiết bị tại trụ sở cơ quan, tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video…

Phải công khai Danh mục thông tin trên Chuyên mục về tiếp cận thông tin tại website của cơ quan; trường hợp chưa có website, phải niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan hoặc có hình thức công khai khác thuận lợi cho công dân trong việc tiếp cận thông tin.

(Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định)

Tạm ngừng hoặc bãi bỏ hương ước, quy ước

Hương ước, quy ước bị tạm ngừng thực hiện một phần hoặc toàn bộ khi có nội dung trái pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trái phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt hoặc trái phong tục, tập quán tốt đẹp khác theo quy định của pháp luật và nếu áp dụng sẽ gây ra thiệt hại hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng;

Chưa được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận mà vẫn thực hiện.

Hương ước, quy ước bị bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ khi bị tạm ngừng thực hiện theo quy định nhưng đã hết thời hạn quy định trong quyết định tạm ngừng thực hiện mà thôn, tổ dân phố không tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế; Đã được công nhận nhưng không bảo đảm điều kiện thông qua…

(Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định).

5 điều kiện được hưởng án treo

Các điều kiện được hưởng án treo: Bị xử phạt tù không quá 3 năm; Có nhân thân tốt; Có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên; Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục; Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo, cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, thời gian thử thách của án treo phải bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không dưới 1 năm và không được quá 5 năm.

Đặc biệt, không cho hưởng án treo với người phạm tội bị xét xử cùng 1 lần về nhiều tội; phạm tội nhiều lần; bị truy nã hoặc là người chủ mưu.

(Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định).

Gây oan sai, công chức phải hoàn trả bằng lương

Gây oan san, công chức phải dùng lương để hoàn trả số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai.
Mức hoàn trả trong trường hợp công chức cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

  • Nếu Nhà nước đã bồi thường hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó;
  • Nếu Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 – 100 tháng lương, mức hoàn trả từ 40 – 50 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước bồi thường;
  • Nếu Nhà nước đã bồi thường từ 60 – 80 tháng lương, mức hoàn trả từ 30 đến dưới 40 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;
  • Nếu Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương, mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.
  • Ngoài ra, cơ quan có người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự phải trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai với người bị thiệt hại.

(Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định)

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7-2018 (P1) - ảnh 1

Bán hàng đa cấp phải được đào tạo về pháp luật

Người tham gia bán hàng đa cấp phải được đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kết thúc khóa đào tạo phải làm bài kiểm tra.

Theo đó, khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp phải đảm bảo thời lượng đào tạo tối thiểu 8 tiếng. Chương trình đào tạo gồm 5 nội dung, gồm: Tổng quan về bán hàng đa cấp; Pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp bán hàng đa cấp; Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Pháp luật về quảng cáo.

(Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực từ ngày 15-7 quy định).

Chính sách mới về lương, lệ phí có hiệu lực trong tháng 7-2018

Chính sách mới về lương, lệ phí có hiệu lực trong tháng 7-2018 - ảnh 1

Tăng lương hưu, trợ cấp

Từ ngày 1-7, tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2018 với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…

(Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 quy định)

Tăng lương cơ sở

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân… tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 1,3 triệu đồng/tháng).

Mức lương này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

(Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định)

Thưởng cán bộ công chức đến 0,8 lần lương

Kiểm toán Nhà nước được sử dụng 5% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện từ các khoản tăng thu ngân sách nhà nước, các khoản đã chi ngân sách sai chế độ… để chi khuyến khích, thưởng.

Mức thưởng tối đa cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước bằng 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp.

Số kinh phí còn lại được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

(Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định)

Hướng dẫn tính lương, phụ cấp từ 1-7

Vì mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng, do đó từ ngày 1-7, mức lương được xác định bằng lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hiện hưởng.

Phụ cấp được tính bằng mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng (đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở).

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

  • Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1-7 = Mức lương thực hiện từ ngày 1-7 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.
  • Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

(Thông tư 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội, có hiệu lực từ ngày 15-7 quy định)

Phí phôtô tài liệu cơ quan nhà nước

Từ ngày 1-7, người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin với mức như sau: Phí phôtô tài liệu giấy là 3.000 đồng/trang đen trắng, phôtô màu 18.000 đồng/trang; in đen trắng 2.000 đồng/trang, in màu là 14.000 đồng/trang; phí in từ phim, ảnh gốc từ 36.000 đồng/tấm đến 135.000 đồng/tấm tùy kích cỡ; in sao tài liệu ghi âm (không bao gồm vật tư) 27.000 đồng/phút nghe; in sao phim điện ảnh (không bao gồm vật tư) 54.000 đồng/phút chiếu.

Đối với cơ quan nhà nước tại địa bàn khó khăn, phí sao chụp tài liệu chỉ bằng 70% mức thu; tại địa bàn đặc biệt khó khăn chỉ bằng 50% mức thu nêu trên.

Người yêu cầu cung cấp thông tin không phải trả chi phí gửi thông tin yêu cầu cung cấp qua mạng điện tử, fax.

(Thông tư 46/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định)

Được khuyến mãi, giảm giá đến 100%

Từ ngày 15-7, tổng thời gian thực hiện chương trình giảm giá với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ tối đa là 120 ngày/năm (tăng 30 ngày so với quy định cũ).

Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, trừ trường hợp khuyến mãi theo hình thức: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; khuyến mãi bằng hình thức giảm giá; bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Giá trị vật chất dùng để khuyến mãi cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi đó trước thời gian khuyến mãi.

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mãi tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mãi) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi là 100%. Hạn mức này cũng được áp dụng đối với hoạt động khuyến mãi trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mãi. Trừ trường hợp tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung thì được áp dụng mức giảm giá tối đa 100%.
Doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được khuyến mãi theo mô hình đa cấp.

(Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực từ ngày 15-7 quy định)

 

Nguồn Pháp Luật Online – PLO.vn

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

DMCA.com Protection Status
Back to top button

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ - STARTUP VIỆT NAM

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra