Doanh nghiệpKinh doanh

Doanh nghiệp được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến

Doanh nghiệp được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến tại Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/.

Doanh Nghiệp Được Nhận Kết Quả Ngay Khi Khai Báo Hóa Chất Trực Tuyến 1

Đây là một ​điểm nhấn về cải cách thủ tục hành chính được Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục hải quan triển khai và áp dụng kể từ ngày 25/11/2017.

Trước đó, ngày 9/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Tại Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống khai báo tại Cổng thông tin một cửa quốc gia, tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/.

Theo quy định mới, doanh nghiệp gần như nhận được kết quả thực hiện thủ tục khai báo hóa chất ngay tức thời để làm thủ tục thông quan. Bắt đầu từ ngày 25/11/2017, thủ tục hành chính khai báo hóa chất sẽ chính thức không thực hiện theo phương thức cũ mà thực hiện khai báo qua hệ thống hải quan một cửa quốc gia.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định 26/NĐ-CP ngày 8/4/2011 và Thông tư 40/TT-BCT ngày 14/11/2014, doanh nghiệp thực hiện khai báo hóa chất đã giảm thời gian 5 ngày thực hiện, nhờ đó tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại và in ấn hồ sơ do thủ tục được cấp hoàn toàn tự động trên môi trường mạng.

Nghị định 113/CP cũng quy định Bộ Tài Chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương trong việc bảo đảm, duy trì điều kiện kỹ thuật cho việc khai báo hóa chất kết nối Cổng thông tin điện tử quốc gia với hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ quản lý chuyên ngành hóa chất của Bộ Công Thương.

PV/ DNSG Online

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

DMCA.com Protection Status
Back to top button

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ - STARTUP VIỆT NAM

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra