Tin khởi nghiệpKhởi Nghiệp | Startup

Hệ sinh thái khởi nghiệp là “vườn ươm” của Startup

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những nội dung chủ đạo của các phiên thảo luận toàn thể và song song trong ngày thứ 2 của Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 hôm nay. Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC do VCCI phối hợp cùng Chính phủ Canada tổ chức.

Hệ sinh thái khởi nghiệp là "vườn ươm" của Startup 1 - Khởi Nghiệp Trẻ
Toàn cảnh Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017

Diễn Đàn Khởi Nghiệp APEC 2017 sẽ tập trung thảo luận những nội dung nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp như: tạo điều kiện cho các MSMEs đổi mới, sáng tạo, xây dựng các cơ hội để hội nhập khu vực và quốc tế, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu ngay từ khi khởi nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội một cách bền vững và thân thiện với môi trường. 

Nội dung chính của Diễn đàn hôm nay, sẽ bao gồm các phiên toàn thể và phiên thảo luận song song với sự tham gia của các diễn giả có năm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, khởi nghiệp của Việt Nam và quốc tế.  

Phiên họp toàn thể của Diễn đàn sẽ tập trung vào nội dung chính là hệ sinh thái khởi nghiệp APEC. Hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động hiệu quả là tiền đề quan trọng để tinh thần kinh doanh ngày càng phát triển, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả. Hệ sinh thái khởi nghiệp cần được xây dựng có tầm nhìn dài nhằm đảm bảo tính bền vững. Diễn đàn sẽ thảo luận về định hướng và các hoạt động của các nền kinh tế để cùng nhau xay dựng hệ sinh thái khởi nghiệp kết nối, năng động và sáng tạo trong khu vực.

Phiên thảo luận song song dự kiến sẽ thảo luận 4 nội dung chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đổi mới, sáng tạo. Theo đó,  Một là, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Phát triển trên nền kinh tế số hoá đang là xu hướng bắt buộc trong khu vực APEC và thế giới. Phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo của công nghệ và thay đổi cách nhìn về thế giới. Hoạt động để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển lĩnh vực trọng tâm dựa trên lợi thế cạnh tranh, ứng dụng công nghệ và liên kết các Startup trong các chuỗi giá trị ngành có lợi thế của các nền kinh tế: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, văn hoá, giải trí, logistics và sản xuất chế biến.

Hai là, Giáo dục, đào tạo về khởi nghiệp, tăng cường kỹ năng nghề cho giới trẻ. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả. Phiên thảo luận sẽ là cơ hội để các nền kinh tế trong khu vực APEC chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và đưa ra sáng kiến để nâng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo khởi nghiệp và tăng cường đổi mới sáng tạo trong khu vực APEC.

Ba là, Dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp. Đây là các dịch vụ phát triển kinh doanh hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khởi sự, phát triền và mở rộng. Các dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ ngày càng đa dạng phong phú. Trong phiên thảo luận các kinh nghiệm thực tiễn, hiệu quả hỗ trợ khởi nghiệp trong khu vực APEC sẽ được chia sẻ và thảo luận,

Bốn là, Khởi nghiệp bền vững. Để phát triển bền vững và tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu thì các doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, nâng cao đạo đức kinh doanh thông qua việc thúc đẩy các tiêu chuẩn kinh doanh tốt cho doanh nghiệp từ bước khởi nghiệp. Dự kiến trong phiên thảo luận này, các kinh nghiệm và bài học thực tiễn về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng xanh, thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ được chia sẻ giữa các nền kinh tế APEC.

Diễn đàn là cơ hội để các nền kinh tế có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến và công cụ hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành một cộng đồng khởi nghiệp APEC kết nối, năng động và sáng tạo.

 Các sáng kiến và nội dung của Diễn đàn Khởi nghiệp APEC sẽ được thảo luận và đưa ra thành tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để kiến nghị cho hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC.

Theo enternews.

Back to top button

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ - STARTUP VIỆT NAM

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra