Status

Lời khuyên doanh nhân Việt Nam

Câu hỏi: Nếu có thể khuyên doanh nhân Việt Nam, ông sẽ nói với họ điều gì?

Trả lời: Đừng cố tạo sản phẩm Việt Nam trên nền tảng của Mỹ, mà hãy đưa ra ý tưởng Việt Nam để những doanh nhân ở Mỹ muốn bắt chước.

(Nguồn: Forbest Việt Nam, Tháng 09/2013 – ông Guy Kawasaki, một trong những chuyên gia tiếp thị có ảnh hưởng lớn tại Mỹ và toàn cầu)

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

DMCA.com Protection Status
Back to top button

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ - STARTUP VIỆT NAM

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

%d bloggers like this: