Luật Doanh nghiệpPháp lý

Nợ thuế tăng 1.184 tỉ đồng ở TP. Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP.HCM cho biết tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tạm kết theo chương trình TMS (phần mềm quản lý thuế tập trung) đến ngày 31-3-2016 là 20.243 tỉ đồng, tăng 6,21%, tương đương 1.184 tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2015.

Nợ thuế tăng 1.184 tỉ đồng ở TP. Hồ Chí Minh

Trong đó nợ khó thu tăng 7,85% tương đương 435 tỉ đồng, tiền thuế nợ đến 90 ngày tăng 19,23%, tương đương 682 tỉ đồng… Nợ chờ xử lý và nợ thuế trên 90 ngày giảm nhẹ.

Cục Thuế TP.HCM cho biết đã tập trung chỉ đạo công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong đó đã công khai danh sách 54 doanh nghiệp có số nợ thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Kết quả thu nợ đến 31-3 được 4.280 tỉ đồng, trong đó thu nợ thuế năm 2015 chuyển sang 2.537 tỉ đồng, thu nợ phát sinh năm 2016 1.743 tỉ đồng.

Tới đây Cục Thuế sẽ tăng cường biện pháp đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế đồng thời tăng cường rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân tích cụ thể từng khoản và thường xuyên đối chiếu nhằm hạn chế nợ sai, nợ chờ xử lý…

Ngoài ra, cục cũng tăng cường phối hợp với UBND quận, huyện, các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện cưỡng chế nợ đối với trường hợp cố tình chiếm dụng tiền thuế và các khoản thu liên quan đến đất.

Với các khoản nợ khó thu có tuổi nợ trên 10 năm, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu được, Cục Thuế sẽ lập hồ sơ xin xóa nợ theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết đã nhận hơn 30.000 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015, trong đó có khoảng 60% là hoàn thuế. So với năm trước, số lượng hồ sơ quyết toán thuế có tăng lên dù đối tượng buộc phải quyết toán thuế đã giảm đi.

Thu thuế thu nhập cá nhân trong quý 1 cũng tăng 16,49% so với cùng kỳ, trong đó từ tiền lương, tiền công chiếm tỉ trọng đến 81,24% do người lao động nộp quyết toán thuế năm 2015.

 

Theo Tuổi trẻ

 

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

DMCA.com Protection Status
Back to top button

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ - STARTUP VIỆT NAM

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra