ĐỊNH NGHĨA VAI TRÒ LÀ GÌ? VAI TRÒ XÃ HỘI LÀ GÌ?

Category: KIẾN THỨC XÃ HỘI 73 0

Tiếng Việt ta vốn rất phong phú và đa dạng. Có những cụm từ rất dễ hiểu nhưng cũng có những cụm từ đa nghĩa. Lần này Pdiam sẽ giải đáp cho bạn nghĩa của vai trò là gì? Vai trò trong Tiếng Anh là gì?

Vai trò là gì?

Cụm từ vai trò được sử dụng khá phổ biến trong giao tiếp cũng như văn viết. Vậy vai trò là gì? Đây là cụm từ tính từ tính chất của sự vật,sự việc hiện tượng. Dùng để nói về vị trí chức năng, nhiệm vụ mục đích của sự vật, sự việc, hiện tượng trong một hoàn cảnh, bối cảnh và mối quan hệ nào đó.

Vai trò là gì?
Vai trò là gì?

 

Ví dụ : Vai trò của đảng đối với sự phát triển đất nước, vai trò của tác phẩm  Truyện Kiều đối với sự nghiệp sáng tác văn học của Nguyễn Du, vai trò của câu đối với đoạn văn…

Vai trò xã hội là gì? Đây cũng là một khái niệm thuộc khía cạnh hác của vai trò. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ chức năng của xã hội. Là một mô hình hành vi được xác lập một cách khách quan bởi vị thế xã hội của các cá nhân trong hệ thống các quan hệ xã hội. Hoặc hệ thống các quan hệ giữa các cá nhân, nói cách khác nó là chỗ đứng của vai trò.

Vai trò khác chức năng như thế nào?

Bạn đã biết vai trò trong Tiếng Anh là gì chưa? Vai trò được dịch trong Tiếng Anh là “role”.

Rất nhiều người không phân biệt được nghĩa của từ vai trò và chức năng và rất hay sử dụng nhầm hai từ này. Trước hết ta cần hiểu nghĩa từ chức năng là gì. Chức năng là từ dùng để chỉ khả năng của một cái gì đó, những điều cái đó có thể làm được. Nó còn miêu tả tính chất có thể hoạt động thuộc hoặc của sự vật được đề cập hoặc do sự vật tạo ra. Ví dụ: Chức năng của quạt là tạo ra gió làm mát.

Vai trò khác chức năng như thế nào
Vai trò khác chức năng như thế nào

Như vậy có thể thấy sự khác nhau lớn nhất của vai trò và chức năng chính là mục đích thực hiện của hai khái niệm này. Nếu vai trò nhấn mạnh vào vị trí chức năng, nhiệm vụ mục đích của đối tượng trong hoàn cảnh cụ thể. Thì chức năng lại trọng tâm vào tính chất có thể hoạt động được đề cập đến của đối tượng.

Một số khái niệm liên quan

Ngoài vai trò, chức năng thì chúng ta cũng thường bắt gặp những từ như vị trí, ý nghĩa và nhiệm vụ là gì…

Vị trí là gì? Là từ chỉ nơi, chỗ được xác định dành riêng cho người, vật nào đó. Nó cũng còn chỉ địa vị ,vai trò trong xã hội của đối tượng nào đó.

Một số khái niệm liên quan
Một số khái niệm liên quan

Ý nghĩa là gì? Là nội dung chứa đựng trong một hình thức biểu hiện bằng ngôn ngữ, văn tự hoặc bằng một kí hiệu nào đó. Nó còn thể hiện giá trị ,tác dụng của đối tượng được nhắc đến.

Trên đây là những kiến thức mà Pdiam đã tổng hợp lại, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng ngôn ngữ.

Related Articles

Add Comment